Immokantoren, taxi's, notarissen, … en nog vele andere beroepen genieten momenteel van marktvervalsingen die door de overheid worden in stand gehouden worden via licenties en andere "beschermingen" van beroepen tegen betaling. Dat heeft meer weg van maffiapraktijken en behoort niet tot de kerntaken van de overheid.

De kwaliteit kan gegarandeerd worden door de vrije markt door onder meer: certificering door beroepsverenigingen, kwaliteitslabels, ...


 

Wijzig deze stelling

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.

We pleiten voor een afschaffing van wettelijke monopolies (Jong VLD Antwerpen)