De overheid slaagt er steeds minder in om de burgers te beschermen. Het monopolie op geweld is al lang niet meer alleen weggelegd voor ordediensten en het leger, criminele organisaties en terroristen geraken steeds makkelijker aan wapens zonder dat burgers zich hiertegen kunnen verdedigen.

Jong VLD wil dat burgers die daar capabel voor zijn, over een wapen kunnen beschikken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving.


 

Wijzig deze stelling

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.

Vrij wapenbezit (Jerry Van Echelpoel)