Onze bedoeling is om de EU als unie haar positie in de wereld te versterken. wij streven naar een versterking van de relaties tussen de lidstaten en de regio’s in de Europese Unie.

we merken op dat:

Wat we de laatste tijd merken is dat de EU zoals we haar kennen en zien vandaag de dag, niet meer functioneert. het faalt als het gaat over migratie, werkloosheid,... . de perceptie bij de burgers is dat de EU te bureaucratisch en te weinig democratisch is geworden. er zijn teveel presidenten, wie doet wat en wanneer? het is te ingewikkeld. 751 parlementsleden, “is dat niet teveel?”, hoor je wel eens, zeker in Belgische context. al die instituties in er wel, maar indien er een crisis is, is het antwoordt “too little and too late”.

stellen wij voor:

Dat er een serieuze hervorming moet komen om er voor te zorgen dat de EU de capaciteit heeft om gericht verschillende problematiek aan te pakken die ons tegemoet zullen komen, zowel vandaag als morgen.
Eerst en vooral stellen we een grondig kerntakendebat voor, om zo ook de correcte verhoudingen vast te leggen die te maken heeft met het maken van beleid binnen de EU en tussen de EU en de lidstaten.

discussiepunt!:

Moet Europa Defensie opnemen als een van haar kerntaken?
Moet europa migratie opnemen als en van haar kerntaken?
Moet de EU sociale zekerheid opnemen als een van haar kerntaken?

Verder stellen we een kleinere EU-commissie voor van max 12 leden, plus de voorzitter van de commissie. Hun taken zullen dan ook worden vastgelegd door het kerntakendebat. dit zal moeten gebeuren om echt sterk en beleid te maken.
Na de verkiezing in het parlement, dat om de vijf jaar gebeurt, een EU-commissie zal gevormd worden door EU-partijen die een meerderheid kunnen vinden in het parlement.
Verder zouden we moeten nadenken over het het aantal EU-parlementsleden, wij stellen in ieder geval een reductie voor. Het Europees parlement zou ook het initiatiefrecht moeten verkrijgen gelijk een ieder ander parlement dat recht heeft.

discussiepunt!:

Moet er überhaupt een reductie komen van het Europees parlement en hoe groot moet die zijn?


 

Wijzig deze stelling

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.

Europa, het kan anders. (Werkgroep internationaal)