Door meer in te zetten op jeugdwelzijn, jeugdverenigingen, speelpleinwerking en andere initiatieven speciaal gericht naar de jeugd kunnen we hen zo leren samenleven met meerdere en verschillende culturen en wordt de jeugd socialer (in real-life dan via sociale media) en verkrijgen we ook een soort van sociale controle (voor het geval mocht iemand radicaliseren, misdaden begaan, sociale fraude,...)
Het inzetten op jeugd kan gaan van meer subsidies voor de jeugdbewegingen zelf of door meer terugbetalingen te doen voor de inschrijvingen van kampen voor kansarmen gezinnen zodat de kost van een kamp niet te zwaar doorweegt op hun al niet zo ruim maandelijks budget.


 

Wijzig deze stelling

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.

Zet meer in op jeugd voor sterkere toekomst (Robbe Hamelers)