Maak één vak "levensbeschouwing" waarbij je verschillende religies, stromingen, levensbeschouwingen, ... bekijkt. Waarbij het de bedoeling is om bepaalde waarden en normen te verstaan. Religie hoort thuis in de privésfeer.


 

Wijzig deze stelling

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.

Schaf religie in de scholen af (Steven De Prins)