We zien te weinig vernieuwing en diversiteit bij onze moederpartij. 

Wat is daarvoor nodig?

De lijststem afschaffen. Een lijststem zorgt ervoor dat de volgorde waarin kandidaten zich presenteren heel bepalend wordt voor wie verkozen wordt. Dat kan anno 2017 beter: zet kandidaten gewoon in willekeurige volgorde. Bij elektronisch stemmen kan dat zelfs verschillen voor elke kiezer. Daardoor telt de inhoudelijke sterkte van kandidaten en niet langer zijn of haar plaats op de lijst.

Wij zijn geen quota-denkers. Wij denken niet dat je holebi moet zijn om rechten voor holebi’s te verdedigen, of allochtoon om discriminatie op de arbeidsmarkt op te lossen. Wij pleiten ook niet voor quota voor jongeren. Vernieuwing moet fundamenteel vorm krijgen. Dan krijg je automatisch een gezonde doorstroming in leden en mandatarissen, die representatief is voor onze samenleving.

De interne lijstvorming, die nu gebeurt in zogenaamde OKL’s, gooien we daarom overboord. We geven de kans aan iedereen om een project voor te stellen en dat te presenteren, bvb. via online platformen. Zo kan er uiteindelijk in congresvorm onder leden beslist worden wie de kieslijsten gaat bevolken.


 

download

In de media

Onze voorstellen voor interne politieke vernieuwing kregen veel aandacht in de pers. Hier vind je een overzicht.


Copy of Stem (4)

De volgorde op de kieslijsten moet willekeurig zijn.