Volgens ons is het juridisch niet relevant of je m/v/ of iets anders bent. Helaas zitten onze wetten vol met verwijzingen naar man, vrouw, vader en moeder. Ons burgerlijk wetboek dateert van de Code Civil van Napeleon, zo'n 200 jaar geleden. Een tijd waarin de man de baas was, een huwelijk uitsluitend voor mensen van hetzelfde geslacht kon en van geslacht veranderen pure science fiction was. Ondertussen is onze tijdsgeest lichtjaren vooruit gegaan. De verouderde wetten zijn daarbij eigenlijk nooit fundamenteel veranderd.

Sinds niet zo lang geleden zijn er nieuwe wetten die zorgden voor gelijke rechten man/vrouw, het homohuwelijk en zelfs van geslacht veranderen is mogelijk. Maar het binaire man/vrouw-hokjesdenken is nooit weggegaan. Wij willen dat nu helemaal wegwerken. Je geslacht zou  juridisch niet mogen uitmaken.  Dat is bij andere factoren die je identiteit scheppen, zoals geloof of afkomst, toch ook niet het geval.

In de media

Waarom is het nodig om het wettelijk onderscheid m/v/x weg te werken? We kwamen ook met dit voorstel in het nieuws.


Wijzig deze stelling

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.

Strijdpunt 4: we schrappen m/v/x uit onze wetten