Hoe langer men ergens werkt, hoe meer loon men krijgt. Dat is in het begin natuurlijk logisch. Maar dat lonen nog steeds grotendeels gebaseerd op het aantal jaren dat je werkt in plaats van daadwerkelijke kennis, productiviteit en meerwaarde, klopt volgens ons niet. Wie jong is en evenveel expertise heeft, zou hetzelfde moeten verdienen als oudere werknemers. We willen daarom anciënniteit zijn verdwenen als automatische trigger in de loonvorming.

In de media

Wil je deze stelling wijzigen, uitbreiden of verwijderen? Doe gerust! We bespreken alle aanpassingen op 4 tem 6 augustus in Brussel tijdens ons zomercongres.


Meer weten

Andreas Tirez schreef een uitstekend stuk over de nefaste rol van anciënniteit.

Strijdpunt 2: Geef loon naar werken, niet naar anciënniteit